Oförstörande Provning (OFP)

Oförstörande provning används som en del i tillverkningskontroll för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel röntgas svetsade förband för att kontrollera svetskvaliteten. Röntgenprovning visar om förbandet är fullständigt svetsad eller om den innehåller defekter som inte är tillåtna.

Oförstörande provning används också för återkommande kontroll eller förebyggande underhåll på kritiska komponenter och utrustning.

Vi erbjuder grundläggande och mer avancerade oförstörande provningsmetoder för egen kontroll

  • Röntgenprovning (RT)
  • Ultraljudsprovning (UT)