Hållbarhet

Hudiksvalls Industri Lego AB’s ambition är att begränsa vår totala miljöbelastning och vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill förebygga uppkomsten av föroreningar och andra miljöproblem. Genom att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete bidrar vi till en ekologisk, social samt ekonomisk hållbar utveckling.

Vi skall hushålla med material, energi och vatten, samt kretsloppsanpassa avfallshanteringen med hög återvinningsgrad. Vi ska även minimera användningen av kemikalier och utsläpp till luft och vatten.

Vi arbetar aktivt efter Agenda 2030 och de globala målen. Mer information om dessa hittar man här, https://www.globalamalen.se/

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något för en framtida bättre värld!

REACH

Här kan du ladda ner HILAB’s ”Declaration of conformity REACH”.