Oförstörande Provning

Oförstörande Provning (OFP)

Oförstörande provning (OFP) används som en del i tillverkningskontroll för att kontrollera att kvalitetskrav uppfylls. Till exempel ultraljud för svetsade förband för att kontrollera svetskvaliteten.

Oförstörande provning används också för återkommande kontroll eller förebyggande underhåll på kritiska komponenter och utrustning.

Vi erbjuder grundläggande och mer avancerade oförstörande provningsmetoder för egen kontroll.